Alles wat je moet weten over zadel passen

Dit artikel wordt u aangeboden door Blue Balance en Country Mill. En is mede tot stand gekomen door samenwerking met Denis Teirlynck fysiotherapeut en zadelmaker.

Ons paard is onze beste vriend!

Daarom willen we ook goed voor hem zorgen. Een goed passend zadel dient in dit artikel als uitgangspunt. Herkent u een of meerdere van de volgende verschijnselen bij uw paard:
  • Gedragsproblemen bij het aansingelen
  • Verdikte of opgezwollen huid na het rijden (onder het zadel)
  • Witte haren op de schoft of onder het zadel
  • Kale plekken onder de kussens of aan de achterzijde van het zadel
  • Droge plekken onder het zadel na het rijden
  • Gekrulde of afgebroken haren
  • Ingehouden of onzuivere gangen van uw paard
  • Niet kunnen verzamelen van uw paard
  • Stijve spieren na het rijden
  • Niet willen aanzetten in galop aan één kant
Wellicht zijn deze problemen te verhelpen door eens goed naar uw zadel te kijken. Aan de hand van dit artikl kunt u zelf bekijken of uw huidige zadel nog goed past en paardvriendelijk is. Om na te gaan of uw zadel voldoet aan de juiste pasvorm voor uw paard hebben Blue Balance en Country Mill deze checklist ontwikkeld. Aan de hand van een 10-tal punten uit deze checklist kan u zelf, stap voor stap nagaan, of uw zadel voor u en uw paard passend is.
[devox_shortcode_iconlist vl=”%5B%7B%22title%22%3A%22Stap%201%20-%20Kwaliteitscontrole%20van%20uw%20zadel.%22%2C%22content%22%3A%22Controleer%20de%20volgende%20onderdelen%3A%5CnIs%20de%20boom%20niet%20gebroken%20of%20getwist%20(gedraaid)%3F%20Dit%20is%20de%20eerste%20controle.%20Neem%20hierbij%20het%20zadel%20en%20houdt%20het%20tussen%20uw%20armen.%20Druk%20het%20zadel%20tussen%20uw%20armen%20naar%20elkaar%20toe.%20E%C3%A9nmaal%20in%20de%20lengterichting%20en%20%C3%A9%C3%A9nmaal%20in%20de%20breedterichting.%20Wanneer%20u%20te%20veel%20beweging%20constateert%20kan%20de%20boom%20(breedte)%20of%20de%20lepel%20(lengte)%20van%20uw%20zadel%20gebroken%20zijn.%5CnPlaats%20het%20zadel%20voor%20u%20op%20de%20grond%2C%20met%20de%20lepel%20tegen%20uw%20voorbenen.%20Kijk%20over%20de%20lepel%20heen%20naar%20de%20kamer.%20Indien%20u%20een%20ongelijke%20draaibeweging%20merkt%20op%20de%20zit%2C%20is%20uw%20zadel%20gedraaid%20en%20veroorzaakt%20dus%20een%20ongelijke%20druk%20op%20de%20paardenrug.%5CnZijn%20de%20kussens%20niet%20te%20hard%20of%20onregelmatig%20zacht%3F%20De%20kussens%20zijn%20namelijk%20de%20schokbrekers%20tussen%20u%20en%20uw%20paard.%20Zijn%20de%20kussens%20te%20hard%20of%20te%20bolvormig%2C%20dan%20werken%20u%20en%20uw%20paard%20krachtig%20op%20elkaar%20in.%20Hierdoor%20kan%20u%20of%20uw%20paard%20rugproblemen%20krijgen.%5CnNa%20het%20zadel%20bekeken%20te%20hebben%20past%20u%20het%20zadel%20op%20uw%20paard.%20Uw%20Powerhorse%20winkel%20heeft%20diverse%20mallen%20en%20meetmethodes%20om%20de%20boommaat%20van%20uw%20zadel%20vast%20te%20stellen.%20Maar%20aan%20de%20hand%20van%20deze%20checklist%20kunt%20u%20zelf%20een%20indicatie%20krijgen.%20Het%20passen%20gebeurt%20altijd%20zonder%20tussenliggend%20dekje.%20Let%20er%20op%20dat%20u%20het%20zadel%20op%20de%20juiste%20positie%20legt%2C%20waarbij%20de%20voorboom%20van%20het%20zadel%20ongeveer%202%20vingers%20achter%20het%20schouderblad%20ligt%20(zie%20verder%20%E2%80%9Cschoudervrijheid%3A%20stap%204%E2%80%9D).%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Stap%202%20-%20Aansluiten%20van%20de%20kussens.%22%2C%22content%22%3A%22Kijk%20of%20het%20zadel%20optisch%20recht%20ligt.%20Voel%20met%20uw%20hand%20onder%20het%20zadel%20of%20de%20kussens%20goed%20aansluiten%20op%20de%20rug%20van%20uw%20paard.%20Sluit%20het%20kussen%20in%20het%20midden%20van%20het%20zadel%20bijvoorbeeld%20niet%20aan%20dan%20praten%20we%20over%20het%20zogenaamde%20%E2%80%9Cbrugvormingseffect%E2%80%9D.%20Het%20zadel%20drukt%20dan%20onevenredig%20groot%20alleen%20aan%20de%20voorkant%20en%20aan%20de%20achterkant%20van%20het%20zadel.%20Hierdoor%20kan%20na%5Cnenkele%20dagen%20tot%20weken%20al%20ernstige%20rugklachten%20ontstaan%20bij%20uw%20paard.%5CnOok%20kan%20het%20zadel%20juist%20alleen%20in%20het%20midden%20aansluiten%20en%20niet%20aan%20de%20voor-%20en%20achterzijde.%20Het%20zadel%20rolt%20dan%20over%20de%20rug%20en%20zal%20een%20pijnlijke%20druk%20geven.%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Stap%203%20-%20Schoftruimte%22%2C%22content%22%3A%22Als%20het%20zadel%20op%20de%20rug%20van%20uw%20paard%20ligt%20moet%20u%20minimaal%203%20-%204%20vingers%20voor%20het%20aansingelen%20tussen%20de%20kamer%20van%20het%20zadel%20en%20de%20rug%20van%20uw%20paard%20kunnen%20steken.%20Na%20het%20aansingelen%20moet%20u%20nog%20minimaal%202%20vingers%20ruimte%20overhouden.%20Anders%20bestaat%20de%20kans%20dat%20het%20zadel%20op%20de%20schoft%20van%20uw%20paard%20gaat%20drukken%20tijdens%20het%20rijden.%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Stap%204%20-%20Schoudervrijheid%22%2C%22content%22%3A%22De%20boom%20van%20een%20goed%20passend%20zadel%20ligt%20ongeveer%202%20vingers%20achter%20de%20schouder%20om%20de%20achterwaartse%20rotatie%20van%20het%20schouderblad%20toe%20te%20laten%20(zadel%20mag%20niet%20%E2%80%9Cknellen%E2%80%9D)%20achter%20de%20schouders!).%20U%20kunt%20de%20ronding%20van%20de%20schouder%20(kraakbeen)%20voelen%2Fzien%20door%20het%20voorbeen%20op%20te%20tillen.%20De%20schouder%20zal%20dan%20naar%20achteren%20bewegen.%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Stap%205%20-%20Singelpositie%22%2C%22content%22%3A%22Als%20uw%20zadel%20in%20de%20juiste%20positie%20ligt%20kijk%20dan%20naar%20de%20positie%20van%20de%20singel.%20Algemeen%20genomen%20dient%20de%20singel%20ongeveer%20een%20handbreedte%20achter%20de%20elleboog%20te%20liggen.%20De%20singelstoten%20moeten%20loodrecht%20naar%20beneden%20wijzen%20en%20op%20de%20natuurlijke%20singelplaats%20uitkomen.%20Is%20dit%20niet%20het%20geval%20dan%20zal%20het%20zadel%20niet%20vast%20liggen%20en%20door%20de%20beweging%20van%20het%20paard%20tegen%20de%20schouderbladen%5Cnworden%20gedrukt%20(zie%20stap%204).%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Stap%206%20-%20Ruggengraat%20vrijheid%22%2C%22content%22%3A%22Kijk%20wanneer%20u%20het%20zadel%20op%20uw%20paard%20heeft%20gelegd%20onder%20het%20zadel%20door%2C%20zowel%20aan%20de%20voorkant%2C%20als%20aan%20de%20achterkant.%20U%20kunt%20hiervoor%20eventueel%20ook%20een%20zaklampje%20gebruiken%20waarmee%20u%20door%20het%20kussenkanaal%20van%20uw%20zadel%20heen%20schijnt.%20Zo%20kunt%20u%20zien%20of%20het%20zadel%20nergens%20de%20ruggengraat%20belemmert%20of%20zelfs%20raakt.%20Algemeen%20dient%20de%20ruimte%20tussen%20de%20kussens%203%20tot%204%20vingers%20breed%20te%20zijn.%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Stap%207%20-%20Lengte%20van%20het%20zadel%22%2C%22content%22%3A%22Controleer%20of%20uw%20zadel%20niet%20te%20lang%20is.%20De%20laatste%20rib%20van%20elk%20paard%20is%20makkelijk%20te%20voelen%20aan%20de%20zijkant%20van%20het%20paard.%20Volg%20deze%20rib%20richting%20de%20ruggengraat.%20De%20druk%20van%20de%20ruiter%20mag%20NOOIT%20na%20dat%20punt%20komen%20anders%20kan%20wervelletsel%20ontstaan.%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Stap%208%20-%20Positie%20stijgbeugelriemen%22%2C%22content%22%3A%22Een%20andere%20manier%20om%20te%20beoordelen%20of%20uw%20zadel%20goed%20ligt%20is%20de%20controle%20van%20de%20positie%20van%20de%20beugelriemen%20ten%20opzichte%20van%20het%20zweetblad.%20De%20stijbeugelriemen%20moeten%20vanuit%20het%20diepste%20punt%20van%20het%20zadel%20loodrecht%20naar%20beneden%20hangen.%20Hangen%20de%20beugelriemen%20naar%20achteren%20ten%20opzichte%20van%20het%20zweetblad%20dan%20is%20waarschijnlijk%20de%20boom%20van%20uw%20zadel%20te%20krap%2Fte%20smal%20voor%20het%20paard.%20U%20zult%20tijdens%20het%20rijden%20merken%20dat%20u%20te%20veel%20achterover%20zit.%20Hangen%20de%20beugelriemen%20naar%20voren%20dan%20is%20de%20boom%20te%20breed%20en%20heeft%20u%20het%20gevoel%20voorover%20te%20kantelen%20tijdens%20het%20rijden.%20Hoogstwaarschijnlijk%20drukt%20het%20zadel%20ook%20op%20de%20schoft%20in%20dit%20geval.%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Stap%209%20-%20Heeft%20het%20zadel%20de%20juiste%20pasvorm%20voor%20de%20berijder%3F%22%2C%22content%22%3A%22Wanneer%20u%20in%20het%20zadel%20zit%20moet%20u%20een%20handbreedte%20ruimte%20hebben%20achter%20uw%20billen%20tot%20aan%20de%20bovenkant%20van%20de%20lepel.%20Uw%20zwaartepunt%20moet%20in%20het%20middelpunt%20van%20het%20zadel%20zitten.%20Heeft%20u%20het%20gevoel%20voorover%20te%20kantelen%20of%5Cnjuist%20achterover%20dan%20kan%20dat%20met%20de%20grootte%20van%20de%20zitting%20te%20maken%20hebben%20(maar%20natuurlijk%20ook%20met%20een%20onjuiste%20ligging%20van%20het%20zadel%20op%20uw%20paard).%20U%5Cnmoet%20te%20allen%20tijde%20het%20gevoel%20hebben%20dat%20u%20in%20evenwicht%20op%20uw%20paard%20zit.%20Denk%20vooral%20niet%3A%20%E2%80%9Coh%20dat%20went%20wel%E2%80%9D.%20U%20gaat%20hierdoor%20uiteindelijk%20een%20onjuiste%20houding%20aannemen%20waardoor%20u%20de%20balans%20van%20uw%20paard%20kunt%20verstoren.%5CnControleer%20aan%20de%20hand%20van%20uw%20zadel%20of%20u%20in%20evenwicht%20zit.%20Ongelijkmatige%20gebruiksporen%20kunnen%20duiden%20op%20een%20verkeerde%20balans%20of%20houding.%5Cn%20%5CnUw%20knie%20mag%20niet%20over%20de%20wrong%20van%20het%20zweetblad%20steken%2C%20maar%20ook%20niet%20te%20ver%20achter%20de%20wrong%20liggen.%20De%20knie%20moet%20er%20licht%20tegenaan%20kunnen%20steunen.%5Cn%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Stap%2010%20-%20Rijtest%22%2C%22content%22%3A%22Onderwerp%20uw%20zadel%20na%20deze%20inspectie%20aan%20een%20rijtest.%20Zadel%20uw%20paard%20met%20het%20zadel%20zonder%20dekjes%20of%20(gel)%20pad.%20Geef%20uw%20paard%20rustig%20de%20gelegenheid%20om%20warm%20te%20worden%20voordat%20u%20de%20test%20begint.%20Het%20beste%20is%20om%20iemand%20aan%20de%20kant%20te%20laten%20meekijken%20naar%20het%20gedrag%20van%20uw%20paard.%5CnLet%20hierbij%20op%20dat%20het%20vrij%20kan%20bewegen%20en%20niet%20reageert%20op%20het%20zadel%20door%20zijn%20oren%20in%20de%20nek%20te%20leggen%2C%20zijn%20billen%20samen%20te%20knijpen%20of%20andere%20indicaties%20die%20duiden%20op%20pijn%20of%20overgevoeligheid.%20Laat%20het%20paard%20alle%20mogelijke%20gangen%20doen%20en%20rijdt%20minimaal%20zo%E2%80%99n%2015%20minuten.%20Kijk%20daarna%20of%20het%20zadel%20nog%20op%20dezelfde%20plek%20ligt%20als%20tijdens%20het%20opzadelen%20en%20herhaal%20de%20voorgaande%20stappen.%20Belangrijk%20is%20om%20tijdens%20het%20rijden%20het%20zadel%20losjes%20aan%20te%20singelen%2C%20dus%20niet%20met%20volle%20kracht%20aan%20de%20singelstoten%20trekken.%20Als%20het%20zadel%20past%2C%20zal%20het%20vanzelf%20op%20de%20juiste%20plek%20blijven%20liggen.%20Bij%20het%20afzadelen%20kan%20u%20aan%20de%20hand%20van%20de%20zweetplekken%20zien%20of%20u%20een%20overdreven%20druk%20hebt%2C%20een%20brugvorming%2C%20meer%20druk%20aan%20%C3%A9%C3%A9n%20kant%20enz…%5Cn%22%7D%5D”]
© 2006 Herman van de Bunt (Country Mill) Jeanet Markink (Blue Balance)